STRÄNGLÄGGNING

Centrumläggande rotorsträngläggare som gör en 1,35-2,70m bred sträng beroende på arbetsbredden som är mellan 9,60-10,90m. Tillsammans kan vi producera ett jättebra foder. För att lyckas med detta system krävs väl harvade, vältade och stenplockade fält. Vi kan på detta sätt minska antalet körningar över fältet, höja maskinkapaciteten i efterföljande maskinkedja och minska ensilagespillet. Dessutom kommer återväxten igång snabbare.

 

Vid strängningsbokning gäller:

 Vid all strängläggning gäller att alla fasta hinder skall vara markerade med snökäpp, sprutkäpp eller liknande (helst 2 st/fast hinder).

Fälten skall naturligtvis vara fria från sten (som kan vålla maskinerna skada) samt plastrester, snöre och annat som enligt god lantmannased inte bör vara där.

Vid strängläggning gäller poster om minst 25 ha.

1.              Det går bra att du och en granne delar på arealen.

2.              Om du inte hittar någon lösning, så hör av dig till oss i god tid så kanske vi kan samplanera jobbet med andra kunder.

3.              Sista utvägen förutsatt att vi har möjlighet är att vi åker enkom för för jobbet MEN att vi kommer överens om en framkörningsavgift.

Det är inte bara en ökad miljöbelastning och kostnad när det inte går att samplanera. Eventuellt har du kollegor som då får vänta mycket längre pga en svårplanerad bokning och nästa gång kanske du drabbas.

PLANERING VINNER ALLA PÅ.

 

© Per Fredriksson 2008 | Tel: 070 - 55 55 138 | Kestad Storegården 533 96 Götene | email: per@kestad.se