SLÅTTER

BREDSPRIDNING, Solen och vinden gör jobbet gratis!

Solen och vinden gör torkjobbet ännu snabbare. Proteinnedbrytning avbryts snabbare i ett tunt ljust material. Ensilaget får en jämnare torrsubstanshalt och en koncentrering av sockret i gräset ger bättre ensilering vilket i sin tur kan ge mer mjölk. Alla hinner skörda mer foder av högre kvalité mellan regnskurarna när man bredsprider och man styr själv strängläggningen och kan få större sträng till press eller hack.
 

Vi hjälper er gärna med strängläggning!

     

"DEN SVENSKA MODELLEN"

Strängar över hela fältet = körning över hela fältet!

3+3+3
För att återväxten skall komma igång snabbare är det en fördel att minska
antalet överfarter på vallen. Har du rätt förutsättningar så prova gärna
bredspridning.
Man kan alltid gå tillbaka om det inte blev som man tänkt sig, eller hur!
 

     
     

3 PLUS 6 STRÄNGAR

Börjar man hacka/ pressa alla 3-meterssträngar och sedan kör 6-meterssträngarna ökas maskinkapaciteten och  risken att grödan torkar för mycket minskar. Detta kan vara ett sätt att minska körning på vallen.
 

 

     

9m SLÅTTERBREDD

2.30-2.70 m bred sträng. Detta är ett sätt att nå acceptabel förtorkning i kombination med hög maskinkapacitet. Passar perfekt till självgående hackar eller Elho strängluftare som gör en färdig ”pickupsträng"

 
     

9m SLÅTTERBREDD

Smal sträng 1.30-1.50 m beroende på materialets sammansättning.

Minskar mängden spill och antalet körningar på fältet i t.ex. vid 2:a, 3:e eller 4:e skörd
 

Vår Bokningspolicy på slåtter:

Vilka tjänster vill ni att vi utför?

För att underlätta för er och för oss vill vi att det finns kartblad eller liknande på fälten vi skall köra.
Dessutom är det väldigt praktiskt om ert namn och mobilnummer står skrivet på kartan.
"Det är roligare att ringa och fråga än att köra fel".

Vid all slåtterkörning gäller att alla fasta hinder skall vara markerade med snökäpp, sprutkäpp eller liknande (helst 2 st/hinder).

Fälten skall naturligtvis vara fria från sten (som kan vålla maskinerna skada) samt plastrester, snöre och annat som enligt god lantmannased inte bör vara där.

Vid slåtterbokning gäller poster om minst 25 ha.

1.              Det går bra att du och en granne samplanerar slåtterarealen.

2.              Om du inte hittar någon lösning, så hör av dig till oss i god tid så kanske vi kan samplanera jobbet med andra kunder.

3.              Sista utvägen förutsatt att vi har möjlighet är att vi åker enkom för för jobbet MEN att vi kommer överens om en framkörningsavgift.

Det är inte bara en ökad miljöbelastning och kostnad när det inte går att samplanera. Eventuellt har du kollegor som då får vänta mycket längre pga. en svårplanerad bokning och nästa gång kanske du drabbas. PLANERING VINNER ALLA PÅ!

 

 

© Per Fredriksson 2008 | Tel: 070 - 55 55 138 | Kestad Storegården 533 96 Götene | email: per@kestad.se